Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Tìm Quên Lãng

 

Tìm lại đây viết nốt vần thơ
Lam chiều tỏa khói giăng giăng mơ
Gió ơi!
hãy giữ hương người lại
Cho lòng rung động
hồn nhã thơ..

Về lại đây nhặt chiếc lá rơi
Gác chuyện bên đời
tìm thảnh thơi
Nhưng không!
Người đến làm xao động
Cho nước hồ thu gợn sóng lòng

Tìm lại đây đón hạt sương mai
Long lanh sương đọng giọt ngắn dài
Một cơn gió nhẹ khơi rung cảm
Thay dòng lệ đổ!
Khóc hộ tôi

Tìm lại đây sống tuổi đôi mươi
Lá vàng quay quắt mất sắc tươi
Mùa thu đã chết ..là thôi hết
Nén giữ con tim cất tiếng cười

Tìm lại đây chôn chặt tiếng yêu
Lâng lâng lòng quyện khói lam chiều
Lá thu rực đỏ than hư ảo
Lửa lòng sẽ tắt!?
Đốt tiếng yêu

Kim Phượng