Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Thương Về Xứ Huế1/ Tiếng Hát Thái Thanh


2/ Tiếng Hát Hà Thanh & Hoàng OanhNhạc Sĩ: Minh Kỳ
Cảm tác từ Nhạc: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhĐăng nhận xét