Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Nỗi Lòng Đêm Trừ TịchĐất chuyển vào xuân muôn sắc tươi
Phương nào người ấy vẫn xa xôi
Vô tình chẳng biết xuân giăng lối
Mấy cội mai già muộn trổ hoa

Đêm lượt là nô nức tiễn đông
Hay chăng tiếng khóc ở trong lòng
Niềm vui áo mới hương ngây dại
Tà vạt nồng nàn vui với ai

Người mịt mù đâu thấy bóng xuân
Hồn hoa lạc lõng giữa vườn tâm
Tìm trong băng giá màng hy vọng
Đã chết trong mơ giấc mộng đầu

Kim Phượng
Đăng nhận xét