Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Lời Kinh Đêm - Ý Lan

Lời kinh đêm ôi lời kinh đêm
Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài
Ai có nghe thấu lời kinh khổ
Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên.