Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Lời Kinh Đêm - Ý Lan

Lời kinh đêm ôi lời kinh đêm
Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài
Ai có nghe thấu lời kinh khổ
Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên.


Đăng nhận xét