Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Một Ngày Việt Nam - Trầm Tử Thiêng Và Trúc Hồ


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ
Ban Họp Ca: Asia

Đăng nhận xét