Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Một Ngày Việt NamCách đại dương vì đâu nỗi nhớ
Đêm mơ hồ tiếng gọi trùng khơi
Gọi người về một xa xưa cũ
Vườn tuổi thơ thôi vẳng điệu ru

Đêm cuối cùng treo dòng định mệnh
Bến bờ đâu gởi mảnh đời riêng
Xứ người lưu lạc buồn năm tháng
Nén uất hờn sang đến một ngày

Một Ngày Việt Nam tin yêu hy vọng!

Kim Phượng
Cảm tác từ nhạc phẩm Một Ngày Việt Nam của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ
Đăng nhận xét