Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Sài Gòn Kỷ Niệm - Anh Bằng - Đan NguyênThơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sáng Tác: Anh Bằng
Tiếng Hát Đan Nguyên

Đăng nhận xét