Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Mùa Thu Chết

Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhauNhạc Sĩ: Phạm Duy
Ca Sĩ: Julie Quang
Đăng nhận xét