Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

NHẠC THÍNH PHÒNG: Mùa Thu Trong Mưa, Ru Ta Ngậm Ngùi, Bay Đi Cánh Chim B...

Trời mùa thu lắm mây
còn bước em đi quên về  
 
vòng tay ôm lẻ loi    
cho mình còn mãi thương nhau 

    

SBTN Thực Hiện

Đăng nhận xét