Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Dòng nhạc Phạm Đình Chương

Đêm tha hương ai vọng trông.
Đêm cô liêu chinh phụ mong.
Đêm bao canh mưa âm thầm,
Theo gió về khua cơn mộng,
hẹn mai ánh xuân nồng.

 

Thực Hiện: SBTN


Đăng nhận xét