Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Phượng Yêu


Yêu người, yêu Phượng !
Yêu hoa đầu mùa
Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù lòa


Nhạc Sĩ: Phạm Duy
Ca Sĩ: Thái Thanh
Đăng nhận xét