Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

NHẠC THÍNH PHÒNG: Ai Về Sông Tương & Giáng Ngọc

Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ.
Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ.


SBTN Thực Hiện
Đăng nhận xét