Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Hang Bê Lem - Nhạc Hải Linh - Trình bày: Cẩm Yến


Nhạc : Hải Linh
Hoà Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Úc Châu
Trình bày: Cẩm Yến
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo

Đăng nhận xét