Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Thánh Ca: Ánh Sáng Đã Đến - Trình Bày: Tố Hằng


Thánh Ca: Ánh Sáng Đã Đến
Hòa Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne
Trình Bày: Tố Hằng
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo
Đăng nhận xét