Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Thánh Ca Đêm Thánh Vô Cùng - Lời Việt: Hùng Lân - Trình Bày: Nữ Tu Thùy Linh


Lời Việt: Hùng Lân
Hòa Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Úc Châu
Trình bày: Nữ Tu Thùy Linh
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo
Đăng nhận xét