Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Thánh Ca: Đêm Uy Linh – Nhạc: Thanh Lâm – Trình bày: Tố Hằng


Thánh ca: Đêm Uy Linh
Hòa Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Úc Châu
Nhạc: Thanh Lâm
Trình Bày: Tố Hằng
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo
Đăng nhận xét