Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Em Tôi.-Lê Trạch Lựu -Hồng Vân diễn ngâm -Duy Trác hát -BP

Em tôi ưa đứng, nhìn trời xanh xanh
Mang theo đôi mắt, buồn vương giấc mơ


Nhạc Sĩ: Lê Trạch Lựu
Ca Sĩ: Duy Trác
Hồng Vân diễn ngâm
Đăng nhận xét