Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Chiến sĩ vô danh - HD

Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.
Rừng trầm phai sắc
Thấp thoáng tàn canh
Hỡi người chiến sĩ vô danh...
Nhạc Phẩm: Chiến Sĩ Vô Danh
Nhạc Sĩ: Phạm Duy

Đăng nhận xét