Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Phượng Yêu

Yêu người yêu có một lần thôi


Nhạc Phẩm: Phượng Yêu
Nhạc Sĩ: Phạm Duy
Ca Sĩ: Đức Tuấn

Đăng nhận xét