Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Sài Gòn kỷ niệm

Sài Gòn yêu ơi
Đã hết rồi ngày tháng bên nhau
Giữa tuổi yêu mà bổng u sầu
Giữa ngày xanh mà tóc phai màuNhạc Phẩm: Sài Gòn Kỷ Niệm
Nhạc Sĩ: Anh Bằng
Ca Sĩ: Đan Nguyên

Đăng nhận xét