Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Nguyễn Đình Toàn 1 - Nhạc Chủ Đề 1970 - Tình Ca Việt Nam - Thu Âm Trước...

Tưởng đã mất đi! Nhưng được tìm về...nỗi lòng gửi gấm cho nhau
Một giọng nói đã ru ngủ ...nhưng không thể nào. Và biết bao con tim thổn thức...luyến thương hình bóng qua.Đăng nhận xét