Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Thái Thanh - Tình Chết Như Mùa Đông - Thu Âm Trước 1975

Ðưa em vào huyệt đất sâu
Ðưa em vào huyệt đất sâu
Một chiều đông vương bao u sầu
Tiếng kinh cầu gọi thương đauSáng Tác: Trần Văn Bùi
Ca Sĩ: Thái Thanh
Thực Hiện: Nhạc Thu Âm Trước 75

Đăng nhận xét