Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Thơ Tranh: Tiếng Lòng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh