Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Thương Ai Nhớ Ai - Phạm Duy - Ý Lan

Ai thương nhớ ai khăn rơi xuống đất....
Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt...
Mắt thương nhớ ai mắt ngủ chẳng sâu..


Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Ý Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét