Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Những Đêm Chờ Sáng - Lê Minh Bằng - Lâm Nhật Tiến

Sao em không nói nửa lời
để anh vui, anh vui trước những khổ đau
khi mình còn xa cách nhau
với những đêm hoang sầu khi mình gọi tên nhau
Sáng Tác: Lê Minh Bằng
Ca Sĩ: Lâm Nhật Tiến
Thực Hiện: Hai Thien


Đăng nhận xét