Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Giáo Đường Im Bóng - Nguyễn Thiện Tơ - Thái Thanh - Anh Ngọc

Biết đến đâu tìm kiếm,
Nối dây tình duyên,
Và sóng mắt mơ huyền còn biết đâu tìm.Sáng Tác: Nguyễn Thiện Tơ
Ca Sĩ: Thái Thanh - Anh Ngọc
Thực Hiện: Hung Truong


Đăng nhận xét