Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Nhạc Thính Phòng: Đời Đá Vàng, Mắt Lệ Cho Người, và Niệm Khúc Cuối

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu

Đăng nhận xét