Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Giấc Mơ Hồi Hương - Vũ Thành - Kim Tước

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hương vương sầu thương
Nhìn "em" mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời
Lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt lyNhạc Sĩ: Vũ Thành
Ca Sĩ: Kim  Tước
Thực Hiện: Tan Le

Đăng nhận xét