Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Xin Hãy Rời Xa - Vũ Tuấn Đức

Ta như lá rơi trên giòng sông trôi, xa mãi bến bờ


Sáng Tác: Vũ Tuấn Đức
Ca Sĩ: Vũ Tuấn Đức
Thực Hiện: Nhuan Sang


Đăng nhận xét