Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Đà Lạt Trăng Mờ - Phạm Duy - Tuấn Ngọc

Xin hãy nín thinh chớ nói nhiều
Xin hãy nín thinh chẳng nói nhiều
Để nghe đáy nước hồ reo nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa chữ yêu.Thơ: Hàn Mạc Tử
Phổ Nhạc: Phạm Duy
Ca Sĩ: Tuấn Ngọc
Thực Hiện: DaQuy Hoa


Đăng nhận xét