Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Nguyệt Cầm - Cung Tiến - Trần Thái Hòa

Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta
Ngập ngừng xa suối thu dồn lá úa trôi qua
Sầu thu, sầu lên vút mịt mù,Nhạc Sĩ: Cung Tiến
Ca Sĩ: Thái Hòa
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan

Đăng nhận xét