Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Mắt Thu - Ngô Thụy Miên - Ý Lan

Và rồi mùa thu về trong mắt em
Hàng cây lá úa xanh xao nhiều
Vòng tay khép kín đôi mi nồng
Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên
Nhạc Sĩ: Ngô Thụy Miên
Ca Sĩ: Ý Lan
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình