Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Một Chiều Thu - Nhật Bằng - Duy Trác

Chiều thu đem tới với ta bao nỗi u sầu.
Còn tìm đâu thấy những khi nhịp bước trên cầu.
Mộng đẹp đầy thơ ước xây bên nhà ấm
Nay thu đã về như nhủ lòng nhớ tình xưa.


Sáng Tác: Nhật Bằng
Ca Sĩ: Duy Trác
Thực Hiện: Nhạc Thu Âm Trước 75