Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Ly Rượu Mừng - Phạm Đình Chương
1/ Sáng Tác: Phạm Đình Chương - Ban Họp Ca Thăng Long2/ Sáng Tác: Phạm Đình Chương - Ban Họp Ca Asia


 

Thơ Cảm Tác : Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét