Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Bài Thơ Nằm Viện


Bài Xướng:

Bài Thơ Nằm Bệnh


Bạo bệnh mấy hôm thử sức già
Ruột phèo lộn chỗ mổ banh da
Nằm chơi chín bữa mày nhăn nhó
Thức ngủ mười đêm dạ xót xa
Thầy bạn anh em trân trọng nghĩa
Tinh thần vật chất sẻ chia quà
Nhìn trong bệnh khổ thêm bài học
Vô hữu trần gian tiếp nối qua.

Cao Linh Tử
21/1/2018
***
Các Bài Họa:

Mừng Bạn Khỏi Bệnh

Mừng bạn cuối năm hạn đã qua
Bệnh thôi làm khó tấm thân già
Gia đình chăm sóc luôn kề cận
Trời Phật độ trì mãi tự xa
Việc thiện hàng ngày gieo phước đức
Tâm lành trọn kiếp nhận ân quà
Cầu mong sức khỏe mau hồi phục
Ăn được, ngủ đầy, đỏ thắm da.

Phương Hà

***
Mừng Người Vừa Rời Viện


Chẳng hề phân biệt trẻ hay già
Con bịnh không từ mọi sắc da
Một kẻ thoát nguy từ bệnh viện
Bao người mừng rỡ tận phương xa
Tình lồng con chữ thay liều thuốc
Ý ẩn câu thơ tạm món quà
Tích đức tu thân rồi ắt khỏi
Ngặt nghèo bệnh tật cũng nhanh qua

Kim Phượng

***
Phục Hồi Sức Khỏe

Anh Cao sức khỏe thấy đâu già

Sa ruột mổ rồi khâu lại da
Mấy bữa nằm yên chưa ngủ được
Nhiều đêm bất động có mơ xa
Vườn Thơ chúc bạn mau bình phục
Bằng hữu mừng anh chóng bệnh qua
Mậu Tuất nguyên niên ta đón Tết
Dậu gà xóa hết nạn thay quà...

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 01 năm 2018
***
Cát Nhân Thiên Tướng

Mừng đệ tuy nay tuổi đã già,
Mặc tình mổ xẻ vẫn liền da.
Mới hay gan ruột người quân tử,
Chẳng nệ thân sơ kẻ lạ xa.
Góp sức siêng năng không kể nhọc,
Đóng hòm từ thiện gọi là quà.
Cát nhân thiên tướng ông bà dạy,
Đại nạn lâm đầu cũng sẽ qua !

Đỗ Chiêu Đức
***
Mừng Bạn Hết Bịnh


Chúc mừng Linh Tử bệnh đã qua
Ốm đâu phân biệt trẻ hay già
Ngày nay,bác sỉ luôn kề cận
Khi trước,thuốc thang kiếm khá xa
Phước đức để dành mong để dạ
Tu thân tích tụ để trong da
Mấy vần thơ mọn nhờ mail gởi
Đến bạn hiền, như ấy gọi quà

Song Quang
***
Vui Lên Nào


Buồn không sức khỏe lúc về già
Thêm bấc đổ về lạnh buốt da
Đã thế đồ lòng đà muốn rệu
Lại thêm vi rút chẳng đâu xa
Bạn thì mấy lượt ra vào viện
Mình chỉ đôi câu tạm thế quà
Nhưng chớ bi quan đời mất thú
Vườn Thơ thả chữ có gì qua.

Quên Đi