Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Một Sớm Mai Ở Bay Of Fire - Tasmania, Australia

Kim Phượng

Tương Tiến Tửu - 將進酒 - Lý Bạch (701-762)


TƯƠNG TIẾN TỬU
Lý Bạch (701-762)


Quân bất kiến
Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Hựu bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sầm Phu Tử
Đan Khâu Sinh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
Đản nguyện trường túy bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
Trần Vương tích thời yến Bình Lạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
Kính tu cô thủ đối quân chước
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu

Chú Thích:

(1) Tương Tiến Tửu: Sắp Mời Rượu, tên một điệu ca xưa
(2) Hoàng Hà , tên một con sông lớn miền bắc bên Tàu, dài khoảng 4600 km, nguồn từ Tây Tạng,ở độ cao 5000 m.
(3) Sầm Phu Tử, Đan Khâu Sinh là 2 người bạn của Lý Bạch.
(4) Trần Vương, tước phong của Trần Thực (một người con thứ của Tào Thào, nước Ngụy đời Tam Quốc ) đãi 10 ngàn đấu rượu trong một buổi tiệc ở cung Bình Lạc.

Rượu Vào Rồi, Say Đi Thôi

Há không thấy 
nước sông Hoàng Hà từ trời đổ xuống 
cuồn cuộn ra biển, có bao giờ chảy ngược trở về đâu?
Lại chẳng thấy,
đài gương lầu vắng, tóc trắng ngậm ngùi ,
sáng như tơ xanh ,chiều đà tuyết rộ bạc phau!
Mấy thuở , được vui, hãy vui cho thỏa ,
Chớ để chén vàng lạnh ánh trăng ngà.
Trời sinh ta tài có ngày dùng đến 
Tiền bạc tiêu hết rồi lại có mà.
Phanh dê, xẻ trâu , đất trời nghiêng ngả 
Ba trăm chén cạn một lần cho đã 
Bác Sầm ơi, anh Đan ơi 
Rượu vào rồi, xin mời 
Say đi thôi!
Tôi xin ca một khúc,
Hầu các bạn nghe chơi.
Chiêng trống cỗ bàn đâu có thiết 
Chỉ muốn ngất ngưởng hỏi trời dài.
Xưa nay thánh hiền tiêu ma hết 
Phải chăng còn lại chút danh say?
Tiệc Bình Lạc ,Trần Vương ngày trước 
Mười ngàn đấu rượu đãi xàm vui.
Xin đừng lo ngại thiếu tiền trả 
Cứ uống tiếp đi cho đến say vùi.
Ngựa hoa năm sắc đó,
Áo cừu ngàn vàng đâu.
Bảo trẻ lấy đi đổi rượu quí 
Để uống cho tan vạn cổ sầu!

Phạm Khắc Trí

Tương Tiến Tửu, một bài thơ về rượu rất nổi tiếng của Lý Bạch. Lời thơ khẳng khái, phóng túng, xem thường tất cả.

* * *
將進酒 Tương Tiến Tửu

1 - 君不見 Quân bất kiến
2 - 黃河之水天上來 Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
3 - 奔流到海不復回 Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
4 - 君不見 Quân bất kiến
5 - 高堂明鏡悲白髮 Cao đường minh kính bi bạch phát
6 - 朝如青絲暮成雪 Triêu như thanh ty mộ thành tuyết
7 - 人生得意須盡歡 Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
8 - 莫使金樽空對月 Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
9 - 天生我材必有用 Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
10- 千金散盡還復來 Thiên kim tán tận hoàn phục lai
11- 烹羊宰牛且為樂 Phanh dương tể ngưu thả vi lạc
12- 會須一飲三百杯 Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
13- 岑夫子 Sầm phu tử
14- 丹丘生 Đan Khâu sinh
15- 將進酒 Tương tiến tửu
16- 君莫停 Quân mạc đình
17- 與君歌一曲 Dữ quân ca nhất khúc
18- 請君為我側耳聽 Thỉnh quân vị ngã trắc (khuynh) nhĩ thính
19- 鐘鼓饌玉不足貴 Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
20- 但願長醉不願醒 Đản nguyện trường túy bất nguyện tỉnh
21- 古來聖賢皆寂寞 Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
22- 惟有飲者留其名 Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
23- 陳王昔時宴平樂 Trần vương tích thời yến Bình Lạc
24- 斗酒十千恣讙謔 Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
25- 主人何為言少錢 Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
26- 徑須沽取對君酌 Kính tu cô thủ đối quân chước
27- 五花馬 Ngũ hoa mã
28- 千金裘 Thiên kim cầu
29- 呼兒將出換美酒 Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
30- 與爾同消萬古愁 Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.
      李白                                                     Lý Bạch

Chú thích:

- Cao đường minh kính bi bạch phát : có lẽ Tác giả ví Trăng như tấm gương treo trên cao, ý nói thấy thời gian trôi đi mà buồn cho tóc bạc.
- Sầm phu tử: Sầm Tham, bạn Lý Bạch
- Đan Khâu sinh: Nguyên Đan Khưu, bạn Lý Bạch
- Trần Vương: Trần Tư Vương Tào Thực, con Tào Tháo, đại thi nhân đời Ngụy, Tam Quốc. Trong bài Danh Đô thiên của Tào Thực có câu:
Quy lai yến Bình Lạc (trở về mở tiệc ở quán Bình Lạc)
Mỹ tửu đẩu thập thiên (rượu ngon uống mười ngàn đấu)
- Ngưu: Người miền Bắc Trung Hoa gọi bò là ngưu. còn trâu gọi là thủy ngưu.
- 1 Đẩu: 1 đấu = 10 lít

Dịch Thơ:

Mời rượu

Bạn thấy chăng
Nước từ trời cao đổ xuống
Sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về đông
Ra biển khơi có trở lại bao giờ .
Bạn thấy chăng
Vầng trăng hết tròn đến khuyết
Như gương cao buồn thấu tóc bạc phơ
Sớm sợi tơ xanh chiều đà hoá tuyết
Sống ở đời gặp dịp cứ vui lên
Dưới bóng trăng chung vàng sao để trống
Trời sinh ta có tài thời có mệnh
Ngàn vàng kia hết sẽ lại được thôi
Mổ bò dê mặc sức cứ vui chơi
Nhân gặp gỡ đầy vơi ba trăm chén.
Này chú Đan Khâu này Sầm lão hữu
Cứ tiếp tục đi đây xin mời rượu
Vì hai người cao giọng một khúc ca
Chăm chú nghe bạn hãy nể tình ta
Dẫu chuông trống tiệc vàng đâu sánh đặng.
Tỉnh mà chi sao muốn mãi ngà say
Thánh nhân đó bao đời luôn vắng lặng
Chỉ những người uống rượu tiếng truyền bay
Trần Vương xưa Bình Lạc yến tiệc bày
Rượu muôn đấu cùng vui vầy thoả thích.
Sao chủ nhân bảo rằng tiền quá ít
Muốn đủ say thì cầm lấy mua mau
Kìa ngựa quý hoa đủ cả năm màu
Này áo lông cừu ngàn vàng khó có
Đổi lấy rượu hãy gọi ngay sắp nhỏ
Để cùng say quên hết vạn thuở sầu.

Quên Đi
* * *
Rượu Mời

Này bạn hỡi
Hoàng Hà nước chảy từ trời
Thuận lưu tuôn đổ biển khơi một dòng
Bạn biết không
Gương cao soi tóc trắng bong
Sợi xanh ban sớm chiều trông ngả màu
Dịp vui đắc ý xiết bao
Rượu ngon rót kẻo trăng vào chén không
Tài cao ắt được cậy trông
Ngàn vàng vừa hết chẳng mong lại đầy
Bò dê mổ thịt vui vầy
Ba trăm chén cạn nốc đây một lần
Sầm Phu bằng hữu già gần
Đan Khâu bạn trẻ tình thân gọi mời
Vơi đầy tiếp tục đầy vơi
Chung vui thù tạc chớ lơi tiệc bày
Cất cao thanh giọng vì ai
Lắng nghe tôi hát lắc lay cõi lòng
Quý gì tiệc ngọc khách đông
Sự đời gác lại vị nồng khướt say
Thánh hiền tâm lặng xưa nay
Những chàng nát rượu tiếng tai để đời
Trần Vương Bình Lạc một thời
Mười ngàn đấu rượu chuốc mời thoả thê
Gia chủ bảo ít liệu bề
Tay chơi sành điệu say hề lăn quay
Đổi trao ngựa quý liền tay
Lông cừu tơ mịn có đây áo vàng
Rượu mồi mang đến đầy bàn
Cùng nhau đánh chén xua tan nỗi sầu

Kim Phượng


Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Túc Kiến Đức Giang - Mạnh Hạo Nhiên (689 - 740)宿建德江 Túc Kiến Đức giang

Mạnh Hạo Nhiên (689 - 740)


移舟泊煙渚, Di chu bạc yên chử
日暮客愁新。 Nhật mộ khách sầu tân
野曠天低樹, Dã khoáng thiên đê thụ
江清月近人。 Giang thanh nguyệt cận nhân

Dịch Xuôi: Ngủ Qua Đêm Bên Bờ Sông Kiến Đức

Dời thuyền đến neo ở bến sông mịt mờ sương khói
Chiều xuống khơi dậy nỗi buồn xa nhà
Đồng vắng mênh mông, trời như sà xuống thấp đến ngọn cây
Dòng sông trong xanh, ánh trăng lấp lánh quẩn quanh bên người

Chú Thích: Sông Kiến Đức ở tỉnh Chiết Giang bên Tàu 

Các Bài Thơ Dịch:

Ngủ Đò Một Đêm Trăng

Bài 1 
Dời thuyền tìm bến đỗ
Sương khói chiều xa nhà.
Đồng vắng ôm trời ngủ
Riêng trăng thức với ta 


Bài 2
Thuyền ngủ bên sông vắng ,
Chiều buông mờ khói sương.
Đồng hoang trời xuống thấp ,
Trăng nước cũng tha phương.


 Phạm Khắc Trí 07/22/2014 
***
Ngủ Đò Trên Sông Trăng

Thuyền neo đậu ở bến sông
Mịt mờ sương khói mênh mông khoảng trời
Chiều buông chầm chậm xa khơi
Lòng buồn man mác trông vời cố hương
Bao la đồng vắng sầu vương
Bầu trời sà thấp ngang đường ngọn cây
Trong xanh dòng nước dâng đầy
Tơ trăng lấp lánh vàng xoay quanh người. 

Phương Hà phỏng dịch
***
Đêm Trên Sông Kiến Đức 

Thuyền neo bến lạnh khói sương
Chiều buông khơi dậy nỗi buồn xa quê
Mênh mông đồng vắng bốn bề
Trời như xuống thấp lè tè ngọn cây
Sông xanh trăng sáng chan đầy
Cô đơn treo ánh trăng vây quanh người 

Trầm Vân
***
Trọ Sông Kiến Đức
1/
Ghé thuyền bên đảo vắng,
Chiều xuống khách sầu vương.
Đồng rộng trời như thấp,
Nước trong trăng tựa gương.


2/
Buộc thuyền trong khói sóng mờ,
Trời chiều lòng khách ơ hờ quạnh hiu.
Cây cao trời thấp xuống nhiều,
Trăng soi mặt nước xiêu xiêu cạnh người.

Đỗ Chiêu Đức.
***
Đêm Trên Sông Kiến Đức 

Sương khói mờ thuyền neo đỗ bến
Chiều dần buông khách dậy sầu lên
Đồng mông quạnh vắng trời như thấp
Trăng ngập quanh ta nước một dòng 

Kim Phượng 
***
Ở Lại Sông Kiến Đức 

Nơi bến sương thuyền đỗ
Chiều rơi khách não nề
Đồng hoang trời tiếp đất
Sóng nước khách trăng kề 

Quên Đi

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Thánh Ca: Đêm Uy Linh – Nhạc: Thanh Lâm – Trình bày: Tố Hằng


Thánh ca: Đêm Uy Linh
Hòa Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Úc Châu
Nhạc: Thanh Lâm
Trình Bày: Tố Hằng
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo

J'espère - Pham Quynh Anh ft. Marc Lavoine [Vietsub by E-Muzik]

J'espère...oui
Tôi hy vọng...đúng tôi hy vọng

Tình Cũ Quê Xưa


Đường Quê Nẻo Nhớ

Quê hương xa khuất chân trời
Hỏi người năm cũ nẻo đời yên vui
Cổ Chiên sóng nước bồi hồi
Mượn nhờ cây trái cạnh ngồi bên nhau
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Cảnh xưa thiếu bóng xôn xao một thời
Mượn thơ tỏ rõ đôi lời
Đường quê nẻo nhớ ... ới ời người xưa

Kim Phượng
 * * *
Tình Cũ Quê Xưa

Mây trôi về phía chân trời
Vần thơ gửi gió chúc người an vui
Ngồi đây tâm trạng bồi hồi
Tiếc thương ngày trước của thời quen nhau
Tình xưa sóng vỗ dạt dào
Cây me góc phố hẹn nhau một thời
Người ơi ta nhắn đôi lời
Cho dù biển cạn muôn đời như xưa.

Biện Công Danh

12/2014

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Thánh Ca: Ánh Sáng Đã Đến - Trình Bày: Tố Hằng


Thánh Ca: Ánh Sáng Đã Đến
Hòa Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne
Trình Bày: Tố Hằng
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Hang Bê Lem - Nhạc Hải Linh - Trình bày: Cẩm Yến


Nhạc : Hải Linh
Hoà Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Úc Châu
Trình bày: Cẩm Yến
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Nài Xin


Lạy Chúa!
Con không là chiên ngoan
Chối đời công giáo sống hoang đàng
Mỗi tuần Chúa nhật không đi lễ
Mân côi lần chuỗi… ngại hạt tràng

Thương con hãy thương cả lỗi lầm
Kinh cầu sám hối nhại lâm râm
Giáo đường rộng mở chân ngần ngại
Ngài sống trong con! Ngự tại tâm

Lạy Chúa!
Con không thuộc lời kinh
Nài xin tuôn đổ thác ân tình
Chân Ngài theo dấu lần giẫm bước
Xin vâng! Hằng sống trọn đức tin

Bài Thánh ca vang lời yêu thương
Lay động tim người giọt lệ tuôn
Là người công giáo chưa xưng tội
Van Ngài xin chớ vội lơi buông

Kim Phượng

2009Thánh Ca Đêm Thánh Vô Cùng - Lời Việt: Hùng Lân - Trình Bày: Nữ Tu Thùy Linh


Lời Việt: Hùng Lân
Hòa Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Úc Châu
Trình bày: Nữ Tu Thùy Linh
Từ CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo

Mùa Thương Trở Về


Chuông vang vang nóc giáo đường
Từng hồi rộn rã mùa thương trở về
Thập giá vâng khấn trọn thề
Suối nguồn tuôn đổ tràn trề Hồng Ân


Kim Phượng


Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Thống Khổ


Lạy Chúa!
Con vô cùng đau khổ
Cả giáo đường hình như
không chỗ cho riêng con

Tin yêu
Khao khát đến mỏi mòn
Vì đâu Chúa vẫn mãi
lòng con chưa ngự trị

Niềm tin
Có chút gì nghịch lý
Con thật sự cần Ngài
lòng chỉ nhận Thánh ca

Réo rắc
Nhạc giao hòa cung điệu
Cùng tiếng lời thấu hiểu
len lỏi tận tim con

Chúa ơi
Dọn mình đón Thánh ý
Xin một lần trong đời
Thấm vị tiếng Amen

Kim Phượng

Giáng Sinh Trong Khó Nghèo

      Giáng Sinh Trong Khó Nghèo là chủ đề CD nhạc Thánh ca mùa Giáng Sinh.
     Tiếng nhạc, lời ca được thực hiện trong CD, không phải từ những Nhạc sĩ, Ca sĩ trứ danh, mà từ những Người với trái tim độ lượng, biết thao thức trước ấm lạnh, lầm than, nghèo khó, bệnh tật của nhóm Dân tộc người thiểu số ở Kontum, vùng Tây nguyên nước Việt Nam. Người Thiểu số nơi đây, được nâng đỡ, an ủi về mặt tinh thần lẫn vật chất, đồng thời được chăm sóc, trị liệu bởi một Vị chăn chiên, Linh mục bác sĩ Nguyễn Viết Chung.


      Với cương vị đó, địa vị đó, cớ gì Cha từ chối cuộc sống giàu sang, sung sướng như các bạn đồng môn. Cha tự chọn con đường cam go, sống khắc khổ, lao mình vào, xả thân vì những người xa lạ, nghèo nàn, bịnh tật, nhiễm HIV và những người bị biệt lập với chứng phong cùi. Điều này, có lẽ chỉ trái tim Cha trả lời thỏa đáng mà thôi.


      Giáng sinh, mùa lễ trọng với đèn giăng, trang trí cho cây Noel thêm phần rực rỡ. Thức ăn được bày bán, chọn mua, ê hề trữ sẵn. Người thân, bạn bè được mời đến tham dự từ những tuần trước. Cùng thời gian này, nơi quê nhà, quanh bản làng hẻo lánh, nghèo nàn của những người anh em Dân tộc thiểu số, Cha đã trăn trở trước nồi không bếp tạnh trong bữa cơm chiều của những kẻ đói ăn.


       Một lần qua thâm tình khi tiếp xúc với Cha bằng điện thoại. Cha cho biết bạn bên Mỹ sẽ mua vé máy bay cho Cha sang chơi, thăm viếng, gặp gỡ. Cha hỏi chi phí tốn kém bao nhiêu. Sau khi biết được giá vé, Cha trả lời không đi và xin số tiền đó, để có thể giúp đỡ và trị liệu cho những người đang mắc bệnh nan y. Các bạn Cha trả lời “ không cho”, có lẽ họ nói để Cha không còn con đường lựa chọn. Nhưng Cha cười trả lời:
    - Không cho thì thôi!


      Với tâm tình đó của Cha Chung. Với ước nguyện của một vị bác sĩ trẻ, người thực hiện CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo này. Với tấm lòng của các Nhạc Sĩ, Ca sĩ góp mặt trong CD. Đây là lời mời gọi những ai đang hạnh phúc, mạnh khỏe, ấm êm bên cạnh người thân. Hãy chia sẻ một phần vật chất lẫn tinh thần đến những kẻ bất hạnh, hầu mang lại nụ cười trên khuôn mặt những người thiểu số khổ đau kia.


      Và tôi, người may mắn được nghe trọn vẹn tâm tình của Cha Chung, nghe được tiếng nhạc, lời ca của các anh chị Nhạc sĩ, Ca sĩ qua CD Giáng Sinh Trong Khó Nghèo. Với tính cách cá nhân, người viết xin gửi đến những người đang may mắn, địa chỉ email và điện thoại của Cha Chung, hầu giúp Cha thực hiện ước nguyện phục vụ người nghèo theo tinh thần Phúc Âm mà Chúa đã dạy.

Email của Cha Chung: augustinchung@gmail.com
Và số điện thoại di động: 01285 680 868
Nếu gọi từ Úc: 0011 84 1285 680 868

Lời dẫn nhập từ CD của Cha Chung


Kim Phượng
Giáng Sinh 2014

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Tìm Gặp Chúa Trên Đất Mẹ Việt Nam

      Tôi đến Gò Vấp trong một buổi sáng sớm. Trong thời gian đợi chờ, tôi có dịp quan sát sinh hoạt nơi đây. Bên này con đường, sừng sững một ngôi trường Đại học. Nơi đào tạo những người tuổi trẻ và tương lai, họ sẽ là rường cột của nước nhà. Bên kia đường, đối diện với ngôi trường này, một con đường nhỏ hẹp, dẫn vào một nơi, có hơn hai trăm thân phận người trẻ khác, sống đời bất hạnh. Tôi muốn nói đến các trẻ em mồ côi. Những cơ thể đang thoi thóp này, rất cần đến sự chăm sóc đặc biệt để được tồn tại ngắn ngủi, thì cơ may nào các em với tới tương lai...


      Nơi trung tâm này, tùy theo tình trạng sức khỏe và sự định bệnh, các em được sắp xếp nơi ăn chốn ngủ khác nhau, theo từng tổ một. Nhóm nhỏ nhất vào lứa tuổi sơ sinh. Những nhóm lớn hơn, khác nhau về tuổi đời, nhưng mang cùng khổ hạnh với những bệnh tật về thể chất, khả năng trí tuệ yếu kém. Các em đang cần, rất cần sự hảo tâm và tấm lòng nhân ái, của người đồng loại. 

      Theo chân người hướng dẫn cũng là một thiện nguyện viên. Anh đưa tôi đến, đối diện với những con người, đã bị chối bỏ bởi chính người thân của mình. Thật khó lòng nhận ra tuổi tác của các em, dù được nhìn qua nhân dáng. Phải chăng, số tuổi đời bị khuất lấp bởi sự dị dạng đang mang. Cùng là người, đang hít thở khí trời vào ra như những người bình thường, nhưng khác chăng là một số em nơi đây, đời sống khác nào loài thực vật. 

      Trong một căn phòng nhỏ. Những trẻ sơ sinh, mạnh khỏe có, bệnh tật có, nằm, bò ngỗn ngang hoặc đang chìm sâu giấc ngủ trong một môi trường ồn ào. "Cần sự yên lặng để nghỉ ngơi", không có nơi đây. Bởi vì, quanh một số em đang ngủ thì còn rất nhiều em khác đang khóc la. 
      Ở một căn phòng khác, vây quanh chiếc bàn, có những em ngồi gọn trong những chiếc xe tập đi, hoặc ngồi trên ghế, thinh lặng đến não lòng. Em thì không thấy ánh sáng, đang được cầm tay dìu dắt tập đi. Em thì ngồi bất động trong sự mù lòa lẫn câm điếc. Có em ngồi say sưa bú lấy ngón tay cái nhỏ xíu. Có em biết cười đáp trả. Có em biết trả lời theo sự lặp lại với tiếng lời rời rạc lơ lớ rất khó nghe. 

      Một căn phòng cạnh đó, có những hình hài biết lay động, nhưng đa phần không có khả năng cảm nhận. Hầu hết các em được đặt nằm trên những chiếc nôi dành cho trẻ con. Các em với chiếc đầu phát triển bất bình thường, rất to tròn, như mọng nước, da đầu mỏng đến độ nhìn thấy những đường gân. Những chiếc đầu to, dẹp khác, vì nằm bất động trong khoảng thời gian khá lâu, trở nên lở loét, mất đi những chòm tóc. Có em với thân mình mà phần bụng uốn cong thay vị trí lưng, tay chân lại teo nhỏ khẳng khiu. Người hướng dẫn viên đưa tôi đến từng phòng một. Những hình hài sống trong bất động. Tuy nhiên, có những em nằm bất động nhưng gây nhiều ấn tượng bằng nụ cười ngây thơ. Có những em khác di động bất thường thiên bẩm, đi mà như chạy trên đôi chân khẳng khiu như hai chiếc que. Em " chạy" bằng phần trên của bàn chân, thay vì bình thường bằng lòng bàn chân. Em ôm lấy chân người thiện nguyện trong niềm vui và nụ cười rạng rỡ. Đồng thời một bàn tay cầm đồ chơi, em đập đập vào tôi... 
- Chơi nhẹ tay thôi. 
Lời người thiện nguyện vừa dứt lời, em dùng món đồ chơi đó, vuốt nhẹ trên cánh tay tôi. 
- Hiền lau miệng đi. 
Em biết dùng khăn choàng cổ, chùi chùi những dòng nước dãi đang chảy dài từ chiếc miệng cười tươi, lộ hẳn đôi hàm răng nhô ra. Em Nguyễn Thị Hiền, 7 tuổi, Chào đời ngày 21 tháng 3 năm 2004. Mỗi lần..."chụp hình cho Hiền nghe...", em biết đưa hai ngón tay lên làm dáng. Cho em xem hình, em thích thú lắm. 


      Một em bé khác, Trần Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 23 tháng 9 năm 2009. Với chiếc đầu dẹp, lớn bất thường, em đưa đôi mắt mở như vừa hé, tròng mắt đảo qua lại, rất chậm chạp. Người thiện nguyện cho tôi biết, em rất khôn và được nhiều người nơi đây thương yêu. Em được ai đó làm đẹp bằng chiếc vòng mã não nơi cánh tay mặt. Tay trái với 7 chiếc vòng màu trắng bạc. Tôi vuốt nhẹ lên cánh tay, em nhoẻn miệng cười. Nghe em rất khôn, tôi đưa tay thử cù lét, miệng em mở rộng hơn, tươi hơn, thật dễ thương làm sao. Tôi luồn ngón tay mình vào bàn tay lạnh ngắt và lúc nào cũng nắm chặt. Tôi có được cảm giác như tay em bắt đầu cử động. Quả đúng như thế. Khi ngón tay tôi rời khỏi lòng bàn tay em, cánh tay em hơi di động lên cao, cơ hồ như muốn nắm lấy tay tôi. Phải chăng em cần sự yêu thương, một hơi ấm để dẫn vào trái tim bé nhỏ của mình!? 

      Rời nơi đây, những nhất cử nhất động của các em, theo tôi mãi. Đêm đã khuya, tôi trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Tôi nhớ đến hầu hết các em đều có một điểm đặt biệt giống nhau là đôi hàng mi khá dài và đẹp. 
      Những hình ảnh thương tâm của các em, kéo bước chân tôi tìm đến, trở lại nơi này một lần nữa. Đi dọc theo hành lang, lòng chút bâng khuâng như hò hẹn. Vừa bước vào phòng, bé Hiền đang được chuẩn bị bữa ăn sáng qua ống, nhưng em nhanh nhẹn lắm, nương theo thành nôi, đưa tay sờ vào túi áo tôi. Em lấy đi cây thoa môi lúc nào tôi chẳng hay. Đến lúc em đưa trả lại và ra dấu như thầm hỏi có phải thứ đó dùng cho lông mày không. Khi đã no bụng, bé nắm lấy tay tôi dắt đi và những vòng tay của các em khác siết chặt lấy tôi, khiến con tim tôi se thắt. 


      Hai lần tôi tìm đến thăm. Biết đến bao giờ có duyên gặp lại các em lần nữa, dù rằng khi gặp mặt tôi phải giấu đi dòng nước mắt. Người điều hành ở đây cho tôi biết, ngày Hai mươi ba tháng Mười hai này, mọi người sẽ tổ chức cho các em đón mừng Giáng Sinh. Phải chăng trong ngày vui lễ trọng này, các vị ân nhân nài xin Chúa ban Hồng Ân đến cho các em. Riêng tôi, từ thâm tâm, kể từ khi nhìn các em đớn đau mà không la khóc. Đớn đau trong thinh lặng, chịu đựng. Chỉ chừng ấy thôi khiến tôi liên tưởng đến sự thương khó, chịu đựng cho người, vì người của Chúa. 

      Giáng sinh năm nay, trở lại quê nhà sau mấy mươi năm xa cách. Giờ này, thiên hạ chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng chào đời nơi máng cỏ. Trong tôi, tôi có cảm giác đã tìm gặp Chúa. Chúa đã thọ thân trong những hình hài bé bỏng, đớn đau căm lặng của các trẻ mồ côi kia. Qua những hình ảnh khổ đau, thánh thiện, tôi có được thêm bài học về cách sống đích thực của một con người. Qua các em, tôi đã tìm gặp Chúa ngay trên đất mẹ sau mấy mươi năm xa vắng. 

Kim Phượng 
Giáng sinh 2011

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Ơn Mẹ Cao Sâu


Hài nhi tay Mẹ bế bồng
Xả thân cứu độ với lòng bao dung
Hài hà ơn Chúa khôn cùng
Bầy chiên khờ khạo đã chung nguyện cầu
Maria! Ơn Mẹ cao sâu

Hài Nhi Thánh thể nặng đau nhọc lòng
Tin vui kẻ đợi người mong
Ngôi Trời Thiên Chúa độ dòng nhân gian

Kim Phượng

Diana Krall - Lets fall in love
Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Sầu Đông


(Tặng hai em K.Phượng, K.Oanh)

Ai xui con nhạn gọi vào Đông

Cho tuyết sương rơi tê tái lòng.
Liễu úa vườn hoang run rẩy lá
Cúc tàn ngỏ vắng rã rời bông.
Não nề trời đất mùa băng giá
Thấm thía tâm tư nỗi lạnh lùng.
Trăn trở đêm dài trong rét mướt
Gom sầu cô quanh gởi Đông phong.

Cali mùa Đông 2014

Quang Tuấn

Một Đời Tìm Em


Tìm em ở đâu
Cho hồn mơ mộng
Tìm em nơi nào
Rung động con tim

Tìm em khắp nơi
Lòng nghe mệt mỏi
Tìm em một thời
Cằn cỗi đời tôi

Tìm em núi cao
Rừng già, sông , biển
Tìm em cuối trời
Miên viễn đường mây

Tìm em giữa đêm
Mịt mùng bóng tối
Tìm em sương mù
Che lối đường đi

Tìm em ngẩn ngơ
Bài thơ lỡ cỡ
Tìm em ngỡ ngàng
Lỡ dở tình tôi

Tìm em đắm say
Cây sầu kết trái
Tìm em ngọt ngào
Tay hái sầu đau

Tìm em tha thiết
Trăng già hờn giận
Tìm em đậm đà
Lận đận đời nhau

Tìm em thấy em
Dường như đâu đó
Tìm em , tôi tìm
Em có tìm tôi !

Đỗ Hữu Tài
 ( Dec.5-2014 ) 

Tìm Cả Nôn Nao Một Đời( Cảm tác từ Một Đời Tìm Em của Đỗ Hữu Tài)

Một đời mệt mỏi tìm nhau
Dòng sông ly biệt chung đau nỗi sầu
Duyên tơ ngày đó còn đâu
Thả hồn trôi mộng tình đầu xót xa

Tìm nhau khắp nẻo người qua
Trái tim cằn cỗi chết già tuổi non
Đêm đêm dõi bóng mỏi mòn
Chợt mơ chợt tỉnh lòng còn mộng du

Đường trần trắc trở thâm u
Con tim khao khát ngục tù đam mê
Tìm nhau giữa chốn sơn khê
Tư bề vắng ngắt ủ ê cõi lòng

Mịt mùng bóng tối mênh mông
Lời tình thôi thúc thoát vòng khổ đau
Dư âm ngày cũ ngọt ngào
Thuở xa xưa ấy tình trao vẫn đầy

Hỡi người người có quanh đây
Cho ta chắp cánh theo mây đến cùng
Gần xa trông cõi muôn trùng
Ngỡ ngàng chỉ thấy một vùng tiêu sơ

Cây sầu kết trái ảo mơ
Một hình bóng cũ tôn thờ chẳng phai
Tìm nhau ngày tiếp nối ngày
Tin yêu hy vọng luôn hoài cố nhân

Người xa chợt bỗng thoáng gần
Bồi hồi xao xuyến như lần mới quen
Lụn tàn mấy lượt khêu đèn
Trời ơi mơ ước nhỏ nhen chưa thành

Phù du một kiếp mỏng manh
Nguyện thề giữ chặt tâm lành tìm nhau
Ngại gì biển rộng non cao
Tìn nhau tìm cả nôn nao một đời

Kim Phượng

Thơ Tranh: Tình Độ Lượng


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Xướng Họa: Đường Quê Nẻo Nhớ - Dạt Dào - Về Quê Tìm Bạn


Bài Xướng: Đường Quê Nẻo Nhớ

Quê hương xa khuất chân trời
Hỏi người năm cũ nẻo đời yên vui
Cổ Chiên sóng nước bồi hồi
Mượn nhờ cây trái cạnh ngồi bên nhau
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Cảnh xưa thiếu bóng xôn xao một thời
Mượn thơ tỏ rõ đôi lời
Đường quê nẻo nhớ ... ới ời người xưa


Kim Phượng
***
Bài Họa: Dạt Dào


Người xưa mãi tận phương trời
Gieo chi thương nhớ cho đời quên vui
Nghe tim chao động từng hồi
Ngỡ rằng ai đó đang ngồi cạnh nhau
Bao thu tình vẫn dạt dào
Bóng hình năm cũ xuyến xao bao thời
Tiếc vì giữ kín một lời
Để giờ tơ tưởng ơi ời dáng xưa.

Quên Đi
***
Về Quê Tìm Bạn

Bên nầy chỉ thấy chân trời,
Đại dương cách trở, biết đời có vui!
Sóng xao sông nước bồi hồi,
Cổ Chiên cây trái ghe ngồi dựa nhau.
Thương ai thầm nhớ dạt dào,
Thuyền xuôi khuất nẻo nôn nao một thời.
Tấm lòng tỏ cạn đôi lời,
Về quê tìm gặp... ới ời bạn xưa!

Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 12 năm 2014

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Thiên Chúa Cao Vời


Giáng sinh lần chuỗi cầu kinh
Nài xin tuôn đổ ân tình nơi nơi
Tình thương Thiên Chúa cao vời
Tình con vẫn mãi đời đời nôn nao

Kim Phượng

Thơ Vui Cảm Tác: Đóa Quỳ

Đóa Qùy

Một sáng ra thăm đóa dã qùy
Sương mai còn đọng hạt lưu ly
Cũng màu sắc thắm khoe duyên ấy
Rộn rã con tim thuở dậy thì

Kim Phượng
***
 Dã Qùy


Ờ, đọc bài thơ Đoá Quỳ, anh có cảm tác một bài nè:

Anh ước hoá thân một "Quỷ Già" (*)
Mỗi ngày em đến gặp như hoa
Cho vơi nhung nhớ vì xa cách
Được thấy mắt đầy vẻ thiết tha

Quên Đi

(*) Âm nói láy của Dã Quỳ. Hay chưa
***
"Dĩ Hòa"


Ừa, em đọc xong cũng cảm tác nè

Em ước hoá Tiên để "dĩ hoà" *
Mỗi ngày miệng nở nụ cười hoa
Cho hai anh chị đừng cải cọ
Để đời tươi đẹp chớ có la

(*) Âm nói láy của Dã Quỳ. Hay chưa hi...hi....
Kim Oanh

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Thơ Tranh:Chúc Mừng Buổi Ra Mắt Tuyển Tập Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh Chính Khí Của Người Cầm Bút - Ngày 14/12/2014

Lời chúc mừng của các Thân hữu: Tài Tử Kiều Chinh, Ca Sĩ Thanh Thúy, Thân Hữu Kim Phượng, Nhạc Sĩ Anh Bằng, Thi Sĩ Từ Mai, Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng&Kim Liên và Nhà Văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, mến tặng Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh nhân ngày ra mắt Tuyển Tập của chị vào Chúa Nhật 14/12/14, tại Santa Ana, CA - Hoa Kỳ
Anh Trần Việt Hải cung cấp chi tiết và hình ảnh, Kim Oanh trình bày Thơ Tranh.
 


1/ Xuân Vẫn Tha Hương - Minh Đức Hoài Trinh2/ Mẹ Bảo Ta Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ - Minh Đức Hoài Trinh3/ Kiếp Nào Có Yêu Nhau - Ca Sĩ Thanh Thúy & Minh Đức Hoài Trinh4/ Tài Tử Kiều Chinh tặng Minh Đức Hoài Trinh5/ Kim Phượng Úc Châu tặng chị Minh Đức Hoài Trinh Mừng Sinh Nhật thọ 85 tuổi6/ Nhạc Sĩ Anh Bằng chúc mừng Sinh Nhật 85 tuổi của Minh Đức Hoài Trinh7/ Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng và Kim Liên chúc thọ Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh8/ Nhà Thơ Từ Mai chúc thọ Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh9/ Nhà Văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh chúc thọ Thi Sĩ Minh Đức Hoài Trinh


Kính quý niên trưởng cố vấn, quý giáo sư lưu tâm, quý thân hào nhân sĩ, quý ông bà anh chị em trong các phạm vị văn học, âm nhạc, nghệ thuật, báo chí truyền thông, quý mạnh thường quân yễm trợ viên,

Trong chiều hướng thực thi văn hóa khi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cố gắng thực hiện những điều tích cực, lợi ích cho cuộc sống khi phối hợp cùng những tổ chức thân hữu trong cộng đồng để vinh danh, tri ân những đóng góp quý báu của những tài năng văn hóa, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tạo những tác phẩm ghi nhận những đóng góp thiết thực, tích cực của những nhà văn hóa đó, những tác phẩm như vậy sẽ nối kết những thân hữu trong các phạm vi khác nhau như văn, thơ, họa, nhiếp ảnh, nhạc, báo chí, truyền thông đại chúng, dù nhân sự đã thành danh hay chưa, tuổi tác khác nhau, nhưng mỗi người nhìn vấn đề trong ý tưởng của riêng mình qua tác phẩm chung như vậy, điển hình như Tập sách "Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút" được tổ chức vào ngày 14 tháng 12, 2014 tại nhà hàng Seafood Emerald Bay, khi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phối hợp cùng nhóm Thân Hữu Quảng Ngãi và nhóm Thân Hữu Văn Bút. Sự thành công, nếu có, là do sự đoàn kết hiệp lực của mọi người, một cá nhân khó làm nhiều công việc ở những chuyên môn khác nhau. Trần Việt Hải xin trân trọng cảm ơn mỹ ý của hai nhà văn trưởng thượng Minh Đức Hoài Trinh và Nguyễn Quang.

Điều những hậu bối trong khả năng giới hạn của anh chị em Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã và sẽ tiếp tục cố gắng thăm viếng hay tổ chức hay đồng tổ chức dịp vui hay sinh nhật của những văn nghệ sĩ cao niên như Thinh Quang, Nguyễn Hữu Thời, Lam Phương, Nguyễn Thanh Liêm, Minh Đức Hoài Trinh, Anh Bằng,... dù âm thầm hay nhỏ hẹp do quý trưởng thượng cho phép viếng tư gia, hay một điểm dưỡng bệnh mà nhóm bạn hữu thiện chí đã thực hiện vào dịp cuối tuần.

Khi thời gian trôi qua, những niên trưởng văn nghệ sĩ, những bậc trưởng thượng văn hóa đối diện với tuổi hoàng hôn, tuổi chiều bóng xế càng ngày càng nhiều, trong cộng đồng khắp nơi đã có nhiều nhóm văn nghệ sĩ thăm viếng Viện Người Già hay Viện Dưỡng Lão, hay riêng tư như Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ xin phép thăm viếng quý niên trưởng văn hóa hay quý văn nghệ sĩ đau yếu tại những điểm thích hợp cho phép. Thiết nghĩ trong kiếp sống phù vân này những điều tích cực, những thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ tiếp tục lưu tâm.

Trân trọng kính chào.
Trần Việt Hải, một thành viên CLBTNS

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Lặng Lẽ - Câm Lặng


Trong câm lặng nghe tiếng lòng thổn thức
Ánh mắt chờ người tận chốn xa xôi
Tháng năm đi nhưng hình bóng không rời
Càng in đậm dẫu tuổi đời chồng chất
Em hẳn biết tình yêu không giới hạn
Dù không gian rào ngăn cách chúng ta
Nhưng đôi lòng hòa quyện chẳng rời xa

Hai trái tim vẫn cùng chung nhịp đập
Anh giữ đó làm nguồn vui vĩnh viễn
Vì biết rằng khó đến được với nhau
Đành lặng lẽ với tình yêu mộng ảo.


Quên Đi
***
Câm Lặng

(Từ Lặng Lẽ của Quên Đi)

Có nhớ nhung cũng đành thôi câm lặng
Ánh mắt chờ ôi nặng gót viễn phương
Đừng tiếc thương cơi tàn tro bếp lạnh
Cứ mặc thời gian điểm tóc màu sương
Trái tim yêu tuổi đời không giới hạn
Hãy xem chỉ là một thoáng mê say
Lời ai tha thiết trầm lan trong gió
Ngõ về sương khói trùng vây não nề
Kỷ niệm xưa những gì còn sót lại
Thì thôi chúng mình mãi mãi chôn sâu
Gục đầu chua xót tan hoang cõi lòng

Kim Phượng

Anh Còn Yêu Em - Anh Bằng - Nguyên Khang ca

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em.
Nhạc Sĩ: Anh Bằng
Ca Sĩ: Nguyên Khang

Thơ Tranh: Đóa Quỳ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhĐường Quê Nẻo Nhớ

                  
Quê hương xa khuất chân trời
Hỏi người n
ăm cũ nẻo đời yên vui
Cổ Chiên sóng nước bồi hồi
Mượn nhờ cây trái cạnh ngồi bên nhau

Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Cảnh xưa thiếu bóng xôn xao một thời
Mượn thơ tỏ rõ đôi lời
Đường quê nẻo nhớ ... ời người  xưa

Kim Ph
ượng