Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Nắng Tháng Tư
Tìm cho thấy mắt nai ngơ ngác
Bên suối mơ xào xạc lá rơi
Em bước tới bàn chân rất nhẹ
Thoát hài hoa động khẽ thơ ngây


Vô tư đôi mắt ấy xa trông
Xao động cả rừng thu bối rối
Tràn ý thơ dâng…Lời thú tội
Lời tình yêu bảo nổi hồ thu


Nắng xô nghiêng phủ gầy vai nhỏ
Đổ xuống đời hiu hắt tháng Tư
Từ đó chưa bao giờ gặp lại
Một lần nào thấy mắt em ngoan


Thời gian trôi rạn vỡ thiên đàng
Nắng tháng Tư vàng lên mấy độ
Ru điệu buồn ve buông tiếng khổ
Phượng trên cành lệ nhỏ rưng rưng


Nắng tháng Tư theo đến mộ phần
 


Kim Phượng
30.4.20011

Đăng nhận xét