Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Hình Bóng Cũ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh