Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Lệ


Nghìn trùng xa cách môt lần thôi
Tan nát con tim vụn vỡ rồi
Người ngóng chờ đơn côi bóng chiếc
Tiếc thương ngàn lệ giọt chia phôi

Kim Phượng
Đăng nhận xét