Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Haiku 68 - Động Hờ


Haiku 68

chiều xám
vang vọng nỗi niềm
tiếng chuông

dovaden2010-
13/6/2017
***
Cảm Tác:

Động Hờ

Tiếng chuông
Dây tơ động mối
Lá rơi

Kim Phượng