Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Cánh Bằng Tháng Tư


Lắng nghe cánh phượng trở mình
Xót xa mộng đổ u linh đất trời
Đàn lòng tức tưởi buông lơi
Tháng Tư hoang phế vọng lời thở than
Cánh bằng xé gió dọc ngang
Một thời quê mẹ huy hoàng lướt bay
Bên trời viễn xứ chiều nay
Đàn chim cánh sắt dần xoay mệnh đời

Kim Phượng 
Tháng Tư 2018