Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Kiêu History 06 - Kiếp Nhân Duyên - La destinée résultant de KarmaThơ: Nguyễn Du
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát: Quỳnh Lan

Đăng nhận xét