Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Thơ Tranh: Tình Xuân Đành Thôi - Tình Xuân Đã Lỡ

Thơ: Kim Phượng & Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét