Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Bâng Khuâng Vào Hạ


Hạ chốn này chẳng rợp trời hoa
Thèm mang máng nhớ phượng nơi xa
Cũng màu rực rỡ khoe sắc ấy
Phượng sái mùa ngợp chiếm hồn ta

Nơi ấy trường xưa bạn cũ này
Đắm chìm mộng ảo thả trời mây
Trộm hương dìu dịu len trong gió
Kẻ lén cầm tay lúc trao hoa

Hoa nở nhiều hay rụng chiều nay
Đơn côi đất khách lạnh tháng ngày
Thèm mang máng nhớ người xưa ấy
Hẳn lỡ làng hoa rụng chiều nay

Kim Phượng
Ngày đầu mùa hạ 1.12.2015


Đăng nhận xét