Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Sớ Táo Quân - Kim Phượng


Dạ... dạ...
Táo thần Kim Phượng
Đường xa chẳng quản
Trong Tiết Đại Hàn
Ngày lành khắc đến
Hăm Ba tháng Chạp
Leo lưng cá chép
Trực chỉ thiên đình
Bẩm báo tình hình
Trần gian thế sự
Thế sự... cái mà thế sự

Dạ... dạ...
Muôn tâu Ngọc Hoàng
Trước là thỉnh an
Sau dâng sớ tấu
Bính Thân sắp qua
Đinh Dậu bước tới
Lòng người phơi phới
Chào đón Chúa Xuân
Nhưng nơi thật gần
Úc châu vào Hạ
Phượng tím đầy hoa
Thế mà cha chả
Nắng cháy bỏng da
Thình lình sa mưa
Phố phường lênh láng
Lênh láng... cái mà lênh láng
Gây lắm ưu phiền
Cho người dân hiền
Riêng thần khổ sở
Bởi tròn năm qua
Nơi Vườn Thơ Thẩn
hi nhân ào ào
Ra vào mài mực
Hạ bút thơ đề
Thả mộng trao mơ
Thần theo hổng kịp
Bó tay chấm com
hỉ dòm đỡ tủi...
Cái mà đỡ tủi
hần xin kể tiếp
Chuyện quả đau đầu

Dạ dạ...
Chuyện quả đau đầu
Thần rầu thúi ruột
Thúi ruột... cái mà thúi ruột
Sự thế như vầy
Bầy trẻ quê nhà
Tận cả hải ngoại
Về tài ăn nói
Tiếng Việt của mình
Đôi lúc thất kinh
Bối rối chữ nghĩa
Nói đông hiểu tây
Nói vầy nghĩa khác
Ù ù cạc cạc
Ngác ngác ngơ ngơ
Thật đáng thương thay
Nhưng mà thế này
Trẻ đâu bất tài
Nếu cha dạy kỹ
Mẹ giảng rõ ràng
Cô dốc hết sức
Thầy cùng họp lực
Tất cả đồng lòng
Yêu tiếng nước tôi
Nguyện ước thần mong
Kính xin Ngọc Hoàng
Vui lòng hổ trợ
Có được như thế
Lũ trẻ được nhờ
Nối nghiệp Văn Thơ
Ông cha để lại
Cho trăm hoa nở
Trong Vườn Thơ Thẩn
Thêm những chồi non
Trên trang Long Hồ
Lời thật báo cáo
Gót hài thần đáo
rở lại trần gian
Năm mới kính chúc
Ngọc Hoàng an khang
Tung hô vạn tuế
Vạn tuế cái mà vạn tuế

Kim Phượng
Xuân Đinh Dậu 2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét