Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Thiệp Chúc Tết - Mai Xuân Thanh


Thơ: Mai Xuân Thanh
Trình Bày: Kim Oanh