Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Bóng Cùng Tôi


Bài Xướng:


Bóng Cùng Tôi

Tim tôi nhốt bóng một người
Tim ai có thở nhịp đời cùng chia?
Nhỡ mai bóng khuất chia lìa
Thái lai tôi bóng cùng dìa một nơi

Kim Oanh
***
Các Bài Họa :


Chỉ Một Thôi

Mặc dù quen cũng vài người
Nhưng duy chỉ một bạn đời sẻ chia
Đôi chim chấp cánh chẳng lìa
Chàng đâu thiếp đó ta dìa chung nơi

Quên Đi
***
Thuận Lẽ Tự Nhiên


Đành sao nhốt lấy bóng người,
Vô thường vốn dĩ cuộc đời hợp, chia.
Dù cho sau trước xa lìa,
Trăm năm rồi cũng cùng dìa một nơi!

Đỗ Chiêu Đức
***
Bóng Chung


Từ lâu bóng của hai người
Đã hoà nhập một cả đời khó chia
Một người dù đã xa lìa
Bóng chung vẫn mãi đi dìa một nơi


Phương Hà
***
Như Hình Với Bóng


Mình ơi chung bóng nợ người
May duyên rủi phận nghiệp đời lỡ chia
Đói no ấm lạnh chẳng lìa
Như chim liền cánh ta dìa chung nơi

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 04 năm 2017
***
Bóng Và Ta

Vườn thu trăng dõi bóng người
Ngỡ ngàng tỉnh mộng nẻo đời rẻ chia
Tìm nhau tìm cõi xa lìa
Đớn đau ta bóng đi dìa mỗi nơi

Kim Phượng
***
Bài Cảm Tác:

Bóng Ta & Em


Làm sao nhốt được bóng người!
Để còn có thể biển đời xẻ chia
Mai sau dù cách xa lìa
Vì tôi là bóng khó dìa bên em

Song Quang

***
Lầu Hạc


Đời tôi chỉ có một người
Hạc vàng đôi bóng ngàn đời khó chia.
Nhỡ khi một cánh hạc lìa
Lầu không man mác, mây dìa nghìn thu.

Mailoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét