Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Tím Xưa


Bài Xướng:

Áo Tím Ngày Xưa


Biết tìm đâu áo tím ngày xưa
Nhớ quá bao chiều bận đón đưa
Hương thủy xuôi dòng dài ngóng đợi
Vân Lâu tận bến mặc dồn mưa
Người đi để lại đời cay đắng
Kẻ ở đeo mang kiếp sống thừa
Thành Nội chừ mưa chiều sớm nắng
Biết tìm đâu áo tím ngày xưa

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Tím Xưa


Ơi tím phai nhòa vỡ mộng xưa!
Chữ tình trên nón* vẫn đong đưa?
Đường quen* bóng vắng qua xuân hạ
Trường cũ* rêu mờ trải nắng mưa
Thuở ấy tương tư nhiều...chẳng đủ
Giờ đây khắc khoải mấy... đành thừa
Đồi Thiên, Hồ Thủy* còn mơ nhé
Ơi tím phai nhòa vỡ mộng xưa!

dovaden2010

*Chữ tình trên nón: Nón bài thơ Huế
*Đường quen: Đường Lê Lợi
*Trường cũ: Trường Đồng Khánh
*Đồi Thiên, Hồ Thủy: Đồi Thiên An, Hồ Thủy