Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

NhớTôi đứng đây mà nhớ Vĩnh Long
Nhớ con nước lớn chảy xuôi dòng
Nhớ diều no gió khi chiều xuống
Nhớ lục bình trôi lờ lững sông

Kim Phượng