Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Dòng Đời
Đời trôi mãi vẫn như con nước
Thuận ngược dòng xuôi chảy vẫn xa
Nào đâu giây phút đậm đà
Hương trinh rơi kín thật thà nét thơ

Chiều nắng nhạt sông lờ lững chảy
Trầm phù sa bồi bãi yêu thương
Lượn quanh cuộn khúc đoạn trường
Vết thương tình ái bãi buồn lở sâu

Dòng nước cạn ưu sầu ứa lệ
Triều dâng cao dâu bể chẳng ngờ
Suốt thời ôm mộng thoáng mơ
Trăm năm cũng chỉ động hờ sẽ tan

Kim Phượng

Ảnh chụp của anh Trương Văn Phú

Đăng nhận xét